Kontakt

Fyll i formuläret för att kontakta oss.

Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter av företaget LAB ONE sp.z o.o. med sitt säte i Radom, Legackiego 7, 26-600 Radom, registrerat i företagarregistret som förs av tingsrätten för huvudstaden i Warszawa, XIV: s ekonomiska avdelning, under numret KRS (nationella domstolsregistret) 0000324247, REGON (företagets registreringsnr): 141720883, NIP (momsreg.nr.): 7962865445 för att skicka:

Att tillhandahålla data är frivilligt. Grunden för databehandling är mitt samtycke. Mottagarna av uppgifterna kan vara enheter som tillhandahåller IT-tjänster till dataadministratören. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EES eller göras tillgängliga för internationella organisationer.

Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke genom att klicka på den aktiva annuleringslänken från nyhetsbrevet.

Personuppgifter kommer att behandlas tills eventuell återkallelse av samtycket, och efter sådan återkallelse, tills preskriptionstiden löper ut (från och mot dataadminstratören). Jag har rätt att begära från administratören att få tillgång till mina personuppgifter, redigera dem, ta bort eller begränsa behandlingen, samt rätten att lämna in ett klagomål till myndigheten för skydd av personuppgifter.

Personuppgifter behandlas inte på ett automatiserat sätt i form av profilering.

Om du har frågor om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@lab1.com.

Fullt samtycke

LAB ONE SP. Z O.O.
ul. Legackiego 7
26-600 Radom
Polen

e-mail: info@lab1.pl
Tel.: 505 402 103

KRS: 0000324247
NIP: 7962865445
Regon: 141720883

Ładowanie...
Lägg till
Produkt

Zapisz mnie do newlettera

Zapisz mnie do newslettera

Vi beklagar

Vi väntar på leverans

För närvarande har vi inte tillräckligt med lager för den valda produkten.

  Meddela mig när produkten är tillgänglig